บริการของเรา

-เสนอแผนงานPR
-จัดงานแถลงข่าว
-จัดPressทริป
-ทำข่าวโปรโมททางอินเตอร์เน็ท
-Tieinในรายการโทรทัศน์
-ทำข่าวทางโทรทัศน์
-ทำสกู๊ปข่าวลงนิตยาสารต่างๆ
-งานPRอื่นๆ